2 czerwca 2016

Komunikat nr 2 Komisji Licencyjnej

Komunikat nr 2 z dn. 30.05.2016rKomisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Na posiedzeniu Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN w dniu 30 maja 2016 r., po zapoznaniu się z nowo przedłożoną dokumentacją, dokonano reasumpcji decyzji podjętych w dniu 24.05.2016r i postanowiono: 1.    Nadać…

Komunikat nr 2 z dn. 30.05.2016r
Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

Na posiedzeniu Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN w dniu 30 maja 2016 r., po zapoznaniu się z nowo przedłożoną dokumentacją, dokonano reasumpcji decyzji podjętych w dniu 24.05.2016r i postanowiono:

1.    Nadać licencję z nadzorami uprawniającą do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2016/2017 dla klubów:

•    KS Błonianka Błonie:
– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać podwyższenie sektora kibiców gości w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.
– nadzór infrastrukturalny (I.03 „Podręcznika”, 6.3.I.04 pkt. a Uchwały nr 1/2015 KLK) – zapewnić min. ilość 300 indywidualnych miejsc siedzących w terminie do dnia 31.12.2016r.
– nadzór infrastrukturalny (I.01) – przedłożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania obiektem sportowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2017r.
– nadzór personalny (P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2017r.
•    KS Bzura Chodaków:
– nadzór infrastrukturalny (I.01) – przedłożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania obiektem sportowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.
– nadzór infrastrukturalny (I.08 pkt. 1a) – zapewnić co najmniej 13 zadaszonych miejsc na ławkach rezerwowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.
– nadzór personalny (P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.
•    MKS Czarni Węgrów:
– nadzór personalny (P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.
– nadzór infrastrukturalny (I.01) – przedłożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania obiektem sportowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2017r.

•    MKS Dolcan Ząbki:
– nadzór personalny (P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.

•    KS Konstancin:
– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać ogrodzenie sektora kibiców gości o wys. 2,20 m w nieprzekraczalnym terminie do 01.09.2016r.

•    UKS Łady:
– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać podwyższenie sektora kibiców gości w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.

•    MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki:
– nadzór personalny (P.05) – przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie spikera z odpowiednimi  uprawnieniami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.
•    MKS Mazur Gostynin:
– nadzór infrastrukturalny (I.08 pkt. 1a) – zapewnić co najmniej 13 zadaszonych miejsc na ławkach rezerwowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.
– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać ogrodzenie sektora kibiców gości o wys. 2,20 m w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.
– nadzór personalny (P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.

•    KS Mszczonowianka:
– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać podwyższenie sektora kibiców gości w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.
– nadzór personalny (P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2017r.

•    GLUKS Naprzód Skórzec:
– nadzór infrastrukturalny (I.08 pkt. 1a) – zapewnić co najmniej 13 zadaszonych miejsc na ławkach rezerwowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.
– nadzór personalny (P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.
•    WRKS Olimpia Warszawa :
– nadzór personalny (P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.
•    MKS Przasnysz:
– nadzór personalny (P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2017r.
•    KS Raszyn:
– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać podwyższenie sektora kibiców gości w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.
– nadzór personalny (P.04) – przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienia trenera I zespołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.

•    MLKS Victoria Sulejówek:
– nadzór infrastrukturalny (I.01) – przedłożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania obiektem sportowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2016r.
•    KS Warka:
– nadzór infrastrukturalny (I.08 pkt. 1a) – zapewnić co najmniej 13 zadaszonych miejsc na ławkach rezerwowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2016r.
– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać ogrodzenie sektora kibiców gości o wys. 2,20 m w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.

•    MKS Znicz Pruszków:
– nadzór infrastrukturalny (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK) – wykonać ogrodzenie sektora kibiców gości o wys. 2,20 m w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2016r.

2.    Utrzymać w mocy decyzję o odmowie przyznania licencji uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2016/2017 dla klubów:
•    GKS Korona Szydłowo – brak uprawnień spikera (P.05); brak uprawnień kierownika ds. bezpieczeństwa (P.02); brak pola gry spełniającego wymogi IV ligi (I.06 pkt. 3a); brak uiszczenia opłaty licencyjnej;
•    KS Łomianki – nieuregulowane zadłużenie wobec MZPN; brak aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania obiektem sportowym (I.01);
•    GKS Wilga Garwolin – nieuregulowane zadłużenie wobec MZPN; brak uiszczenia opłaty licencyjnej; brak kierownika ds. bezpieczeństwa z wymaganymi uprawnieniami (P.02);
•    MKS Wkra Bieżuń – nieuregulowane zadłużenie wobec MZPN; brak uiszczenia opłaty licencyjnej; brak wygrodzonego sektora kibiców gości (pkt. 6.3.I.05 Uchwały nr 1/2015 KLK); brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia trenera do prowadzenia zespołu IV ligi w sezonie 2016/2017 (P.04);
•    KS Żyrardowianka – nieuregulowane zadłużenie wobec MZPN;
3.    Nadać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach drużyn młodzieżowych 11-osobowych w sezonie 2016/2017 dla klubów:
•    MKS Agrykola Warszawa
•    KS Delta Warszawa
•    MKS Dolcan Ząbki
•    UKS Dziewiątka Siedlce
•    UKS Lipie
•    AKS Mewa Krubin
•    UKS Młode Orły Pułtusk
•    MKS Przasnysz
•    KS Video Ciepielów
4.    Wstrzymać wydanie licencji i wezwać do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2016r. kluby:
•    Academy Real Football Team – brak dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania obiektu (I.01); brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia trenera (P.04); brak aktualnej weryfikacji obiektu;
•    Ostrołęcka APN – brak aktualnego wypisu z ewidencji UKS-ów (L.01);  uzupełnić oświadczenie 9.2.3. dot. kryterium infrastrukturalnych;  brak aktualnej weryfikacji boiska;
•    AP Radość – brak aktualnej weryfikacji boiska;
•    SEMP Ursynów – brak dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania obiektu (I.01); brak odpowiedniego pola gry dla rozgrywek na szczeblu wojewódzkim;
•    UKS Złota Ostrołęka – brak dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania obiektu (I.01); uzupełnić oświadczenie 9.2.3. dot. kryterium infrastrukturalnych;  uzupełnić oświadczenie 9.2.5.1. dot. zaległości wobec OZPN;