11 listopada 2019

Konferencja ds. bezpieczeństwa

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej -  Komisja ds. Bezpieczeństwa już czwarty raz rzędu  organizuje Konferencję „Bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu”, która odbędzie się 22 listopada br. (piątek) w godzinach 12.30 – 17.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, ul. Słowackiego 21  . W Konferencji udział wezmą przedstawiciele: Urzędu Wojewody Mazowieckiego, Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej uczestniczących w rozgrywkach III Ligi Grupa I, Pełnomocnicy Delegatur  Mazowieckiego ZPN, Delegaci Meczowi Naszego Związku oraz Prezesi klubów i kierownicy ds. bezpieczeństwa III, IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych.   IV Konferencja „Bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu” jest okazją do oceny stanu bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich na Mazowszu w sezonie 2018/2019 oraz wymiany poglądów dotyczących dalszych działań w tym zakresie. Podczas spotkania zostaną wręczone wyróżnienia dla najlepszych Jednostek Policji, Organów Samorządowych oraz Klubów  z terenu Mazowsza za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej.