24 czerwca 2015

Kurs na kierowników ds. bezpieczeństwa

W związku z wymogiem licencyjnym dotyczącym  posiadania przez kluby III i IV ligi, począwszy od sezonu 2015/2016 kierownika ds. bezpieczeństwa oraz zainteresowania ze strony  klubów, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej zaprasza osoby już zgłoszone, oraz tych, którzy zdecydują się w najbliższym czasie, do wzięcia udziału w kursie dla kandydatów na  kierowników…

W związku z wymogiem licencyjnym dotyczącym  posiadania przez kluby III i IV ligi, począwszy od sezonu 2015/2016 kierownika ds. bezpieczeństwa oraz zainteresowania ze strony  klubów, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej zaprasza osoby już zgłoszone, oraz tych, którzy zdecydują się w najbliższym czasie, do wzięcia udziału w kursie dla kandydatów na  kierowników ds. bezpieczeństwa, spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych ekspertów ds. bezpieczeństwa, posiadających praktykę pracy na największych imprezach i obiektach sportowych. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na czas nieokreślony, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Koszt kursu wynosi 280 zł od osoby.

Zajęcia teoretyczne odbędą się w siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie, przy ul. Puławskiej 111 A lok. 50 ( I piętro) w następujących terminach:

– 26.06.2015 (piątek),             godz. 16.00 – 20.00  

– 27.06.2015 (sobota),            godz. 9.00 – 20.00     z przerwą obiadową

– 28.06.2015 (niedziela),        godz. 9.00 – 20.00     z przerwą obiadową

Zainteresowane kluby, instytucje sportowe oraz osoby prywatne proszone są o przesłanie e-mailem na adres: ws@ws.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2015 r. zgłoszenia na kurs. Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy ( w załączeniu) wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty (potwierdzenie przelewu).

Wpłaty należy dokonać na konto:

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej ul. Puławska 111 A lok. 50

PKO Bank Polski S.A. XV O/Warszawa
Nr konta 09 1020 1156 0000 7102 0058 4136

Szczegółowe informacje odnośnie kursu można uzyskać pod adresem mailowym: ws@ws.waw.pl