1 czerwca 2016

Kurs spikerów

 W związku z zainteresowaniem klubów, wynikającym z  wymogów podręcznika licencyjnego na sezon 2016/2017, Wydział Bezpieczeństwa Mazowieckiego ZPN informuje, że po zakończeniu rozgrywek planowana jest organizacja Kursu Spikerów Piłkarskich, którego ukończenie uprawnia  do pełnienia funkcji spikera podczas zawodów piłki nożnej na meczach III i IV ligi. Kurs będzie jednodniowy.

 W związku z zainteresowaniem klubów, wynikającym z  wymogów podręcznika licencyjnego na sezon 2016/2017, Wydział Bezpieczeństwa Mazowieckiego ZPN informuje, że po zakończeniu rozgrywek planowana jest organizacja Kursu Spikerów Piłkarskich, którego ukończenie uprawnia  do pełnienia funkcji spikera podczas zawodów piłki nożnej na meczach III i IV ligi.

Kurs będzie jednodniowy.

Planowany termin to dzień 18 czerwca br. (sobota).

Miejsce: siedziba Mazowieckiego ZPN w Warszawie ul. Puławska 111 A/50.

Całkowity koszt kursu –  100 złotych od osoby.

Zainteresowane kluby prosimy o przesłanie zgłoszeń kandydatów na w/w kurs zawierających : imię i nazwisko kandydata wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem mailowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca br. na adres: ws@ws.waw.pl.

 

Ponadto prosimy o przesłanie informacji, czy Wasz klub jest zainteresowany skierowaniem swojego przedstawiciela na kurs kierowników d.s. bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r. (nowelizacja Ustawy 15.11.2015).

Planowany koszt kursu to 280 złotych od osoby.

O informację zwrotną ( na adres:ws@ws.waw.pl) prosimy do dnia 9 czerwca br.

 

Organizacja kursów dojdzie do skutku, gdy ilość zgłoszonych uczestników wyniesie minimum 20 osób.