20 marca 2017

Ministerialny konkurs dla klubów

 W dniu 15 marca 2017 r. Ministerstwo Spotu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację programu „Klub” na rok 2017 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.  Możliwe jest dofinansowanie działalności  klubu jednosekcyjnego kwotą 10.000, wielosekcyjnego 15.000 zł.

 W dniu 15 marca 2017 r. Ministerstwo Spotu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację programu „Klub” na rok 2017 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

 Możliwe jest dofinansowanie działalności  klubu jednosekcyjnego kwotą 10.000, wielosekcyjnego 15.000 zł.

Informacje na stronie ministerstwa: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html