10 marca 2020

Obradował Zarząd MZPN

 We wtorek 10 marca br. odbyło się planowe, ale niezwykle pracowite posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, poświęcone najważniejszym zagadnieniom w wiosennej działalności Związku.  

   Podczas obrad zatwierdzono bilans Mazowieckiego ZPN za 2019 rok oraz plan finansowy Związku na 2020 rok. Podjęto uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów , które ma odbyć się 30 czerwca br.  

  Przyjeta została lista obserwatorów III ligi, podjęto uchwały w sprawach:  członkowskich, zaległości finansowych, składek członkowskich, zasad awansów i spadków w rozgrywkach młodzieżowych, aneksu do regulaminu rozgrywek dotyczących licencji zawodników i in.

    Niezależnie od wagi omawianych zagadnień, dyskusję zdominowały problemy związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną, która zaciążyła nad przyszłością wiosennych rozgrywek piłkarskich. Więcej informacji na ten temat zostanie przekazanych po czwartkowym (12 marca br.) nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu PZPN.

(js)