7 września 2017

Obradował Zarząd MZPN

5 września odbyło się pierwsze, powakacyjne posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

 Na posiedzeniu omówione zostały m.in. sprawy budżetowe związku, a zebrani wysłuchali sprawozdań z wiosennych rozgrywek klubowych oraz wyników reprezentacji młodzieżowych Mazowsza.

W Wydziale Gier MZPN nie brak problemów na co dzień wobec kłopotów kadrowych w klubach i masowym wycofywaniu się drużyn z rozgrywek w rundzie jesiennej.

 Z kolei miniony sezon był absolutnie rekordowy dla Związku, jeśli chodzi o wyniki najmłodszych piłkarzy. Złote medale w Turnieju Grassroots oraz zwycięstwa we wszystkich kategoriach reprezentacji wojewódzkich chłopców – to plon mazowieckiej kadry szkoleniowej i potwierdzenie dobrej pracy Mazowieckiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży. Ale i tu jest łyżeczka dziegciu : w województwie brakuje wykształconej kadry trenerskiej. Dotyczy to głównie tzw. terenu, który chce się szkolić, ale niezbyt dogodne warunki organizacyjne kursów wg wymogów UEFA nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom.  A dziś często w dobrych klubach nie ma dobrych trenerów…

(js)