17 maja 2024

Program certyfikacji szkółek PZPN – edycja 2024-25 – wystartował na Mazowszu!

Na Mazowszu, w siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, zainagurowany został cykl szkoleń Polskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów zrzeszonych w strukturach wojewódzkich związku piłki nożnej, które uczestniczą w programie certyfikacji szkółek. 

Na Mazowszu, w siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, zainagurowany został cykl szkoleń Polskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów zrzeszonych w strukturach wojewódzkich związku piłki nożnej, które uczestniczą w programie certyfikacji szkółek. 

Zaprezentowano nowości, które znajdą się w wymogach programowych od sezonu 2024-25. Szkolenie poprowadził główny koordynator projektu z ramienia PZPN Mateusz Rozwadowski gości przywitał, wiceprezes ds. sportowych Artur Kolator. 

W szkoleniu oprócz klubów i szkółek z Mazowsza, dla których było ono w pierwszej kolejności dedykowane, wziął udział również sekretarz MZPN Łukasz Sojski a całość nadzorował koordynator ds. szkolenia i certyfikowania szkółek MZPN – Paweł Wysocki. 

Program realizowany we współpracy PZPN z Ministerstwem Sportu i Turystyki.