12 stycznia 2023

Prowadzisz klub w Powiecie Ciechanowskim? Sprawdź możliwość pozyskania finansowania!

Powiat Ciechanowski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego określonych w ,,Programie współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,…

Powiat Ciechanowski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego określonych w ,,Programie współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Rodzaje i wysokość środków publicznych, które Powiat Ciechanowski ma zamiar przeznaczyć na realizację zadań: 

  1. Zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 140 000,00 zł
  2. Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 200 000,00 zł
  3. Ochrona i promocja zdrowia – 60 000,00 zł
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  – 10 000,00 zł
  5. Zadania w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 20 000,00 zł
  6. Ratownictwo i ochrona ludności – 30 000,00 zł

Pokaż stronę programuZadania mogą być realizowane od 15.02.2023 do 15.12.2023
 Termin składania wniosków/potwierdzeń w wersji papierowej: 2023-01-23 16:00:00
 Miejsce składania wniosków/potwierdzeń w wersji papierowej: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów – Biuro Obsługi Mieszkańców (parter).
 Kwota przeznaczona na dotacje:

  • Pula środków ogółem: 460 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł)

 Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 200 000,00 zł

Kliknij TUTAJ i zobacz pełne ogłoszenie konkursowe