19 maja 2022

Rekordowe 50 mln zł na Program „Sportowe Wakacje+” w 2022 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłosił tegoroczną edycję Programu „Sportowe Wakacje+”. Budżet programu w 2022 roku jest najwyższy w historii i wynosi 50 milionów złotych! Wśród realizowanych w ramach „Sportowych Wakacji+” zadań jest między innymi wspieranie upowszechniania strzelectwa wśród osób powyżej 26. roku życia. – To drugi etap realizowanego przez nas…

Minister Sportu i Turystyki ogłosił tegoroczną edycję Programu „Sportowe Wakacje+”. Budżet programu w 2022 roku jest najwyższy w historii i wynosi 50 milionów złotych! Wśród realizowanych w ramach „Sportowych Wakacji+” zadań jest między innymi wspieranie upowszechniania strzelectwa wśród osób powyżej 26. roku życia.

Grafika z napisem: Program Sportowe Wakacje+ edycja 2022. Najwyższy w historii budżet 50 mln zł. Na zdjęciu kobieta na łódce na jeziorze.

– To drugi etap realizowanego przez nas pilotażowo projektu strzeleckiego, na który Ministerstwo przeznaczy w tym roku łącznie 5 mln zł. W ramach Programu „Sportowe Wakacje+” oferta kierowana będzie do osób powyżej 26. roku życia, już wcześniej natomiast ogłosiliśmy program upowszechniający strzelectwo wśród pełnoletniej młodzieży szkolnej. W obu przypadkach wybieramy operatora krajowego, który wesprze Ministerstwo przy organizacji programu – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

W tej edycji Programu „Sportowe Wakacje+” wyłonieni zostaną także dwaj inni krajowi operatorzy. Zadaniem pierwszego z nich będzie wspieranie organizacji ogólnodostępnych ogólnopolskich obozów sportowych, drugiego zaś – wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie”.

– Najwięcej, bo aż 36 mln zł, przeznaczyliśmy na wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. Zdrowe, aktywne fizycznie społeczeństwo to nasza misja i priorytet – dodaje minister Bortniczuk.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 36 mln zł.
   
 2. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 mln zł.
   
 3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1,5 mln zł.
   
 4. Wspieranie upowszechniania strzelectwa – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie ww. działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2,5 mln zł.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania 1-3 mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

W przypadku zadania Wspieranie upowszechniania strzelectwa, program skierowany jest do podmiotów które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania strzelectwa sportowego i kultury fizycznej. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

Terminy składania wniosków:

 • Termin składania wniosków w systemie AMODIT dla zadań 2,3 i 4 (wyłonienie operatora) – do 25 maja 2022 roku
 • Termin składania wniosków w systemie AMODIT dla zadania 1 – do 1 czerwca 2022 roku
 • Termin rozpatrzenia wniosków – do 30 czerwca 2022 roku

Program „Sportowe Wakacje+”

„Sportowe Wakacje+” to program, którego celem jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez łączenie promocji prozdrowotnych wartości sportu z przekazywaniem nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycznej.

Program jest wynikiem analizy sytuacji związanej z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności podczas i po epidemii COVID-19.

Więcej informacji o Programie można znaleźć w naszym BIP – kliknij tutaj.