28 kwietnia 2023

Rusza Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2023

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił tegoroczną edycję Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Środki przeznaczone na dofinansowywanie zadań w 2023 roku to 150 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 15 maja.

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił tegoroczną edycję Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Środki przeznaczone na dofinansowywanie zadań w 2023 roku to 150 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 15 maja.

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił tegoroczną edycję Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Środki przeznaczone na dofinansowywanie zadań w 2023 roku to 150 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 15 maja.

„Dzięki zwiększaniu nakładów na sport sukcesywnie podnosimy standard obiektów sportowych służących reprezentantom Polski, członkom kadr narodowych. Naszym celem jest zapewnienie sportowcom reprezentującym nasz kraj optymalnych warunków do treningu i przygotowań do najważniejszych zawodów rangi międzynarodowej” – mówi minister.

Rekordowy budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 3,5 mld zł pozwala nam na realizację inwestycji sportowych w całej Polsce. Wsparcie rozwoju infrastruktury strategicznej dla sportu wyczynowego to jeden z naszych priorytetów. Dzięki zwiększaniu nakładów na sport sukcesywnie podnosimy standard obiektów sportowych służących reprezentantom Polski, członkom kadr narodowych. Naszym celem jest zapewnienie sportowcom reprezentującym nasz kraj optymalnych warunków do treningu i przygotowań do najważniejszych zawodów rangi międzynarodowej 

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Termin naboru

Nabór do programu rozpocznie się 15 maja i potrwa do:

  • 31 sierpnia 2023 r. dla Centralnego Ośrodka Sportu;
  • 30 czerwca 2023 r. dla pozostałych Wnioskodawców.

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2023

Celem Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu jest rozwój bazy obiektów sportowych służących polskiemu sportowi wyczynowemu, zapewniających odpowiednie warunki dla szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej, czy światowej.

Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne, w tym inwestycje Centralnego Ośrodka Sportu, inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy, a także zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w tym miejscu.

Dowiedz się więcej: https://tiny.pl/wb2w3