4 lutego 2022

Trwa nabór do programu Kibice Razem

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków dotyczący wyłonienia realizatorów KIBICE RAZEM, dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2022-2024. W ramach programu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest realizacja jednego z poniższych zadań:…

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków dotyczący wyłonienia realizatorów KIBICE RAZEM, dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2022-2024.

W ramach programu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest realizacja jednego z poniższych zadań:

  • Zadanie 1. Realizacja zadań koordynatora centralnego i koordynatorów lokalnych w Programie Kibice Razem.
  • Zadanie 2. Budowa pozytywnego wizerunku kibica piłkarskiego poprzez promocję Programu Kibice Razem na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W zakresie zadania 1 dotacja ministerstwa przekazana zostanie koordynatorowi centralnemu w drodze niniejszego konkursu.

W zakresie zadania 2 dotacja zostanie przekazana podmiotowi odpowiedzialnemu za promocję programu w drodze niniejszego konkursu.

Realizatorem obu zadań może być ten sam podmiot.

Odrębne umowy na realizację zadania 1 oraz zadania 2 podpisane zostaną na okres trzech lat (2022-2024) z zastrzeżeniem corocznego aneksowania wysokości dotacji ze środków części 25 – Kultura fizyczna budżetu państwa.

Szacowana, łączna kwota środków z części 25 – Kultura fizyczna budżetu państwa przeznaczona na realizację programu w latach 2022-2024 wynosi 2 500 000 zł rocznie (ostateczne kwoty dotacji celowej na lata 2023 i 2024 będą znane po wejściu w życie ustawy budżetowej na dany rok).

Na realizację zadania 1 planuje się przeznaczać 1 800 000 zł rocznie. Natomiast na realizację zadania 2 planuje się przeznaczać 700 000 zł rocznie.

Wnioski należy składać do dnia 21.02.2022 r.

Więcejinformacji znajdziesz klikając TUTAJ

fot. Robert Skalski / Mazowiecki Związek Piłki Nożnej