13 stycznia 2022

Ulga sponsporingowa – wspieranie klubów teraz bardziej korzystne dla firm

Z początkiem 2022 roku w życie weszła długo oczekiwana w sportowym środowisku „ulga sponsoringowa”. Ulga ta dotyczy podatników, którzy zainwestują w Polsce w cele ważne społecznie, np. kulturę, sport czy naukę. Celem wprowadzenia ww. ulgi jest zachęta do udzielenia jeszcze większego wsparcia finansowego właśnie m.in. na kluby sportowe. Zgodnie z…

Z początkiem 2022 roku w życie weszła długo oczekiwana w sportowym środowisku „ulga sponsoringowa”. Ulga ta dotyczy podatników, którzy zainwestują w Polsce w cele ważne społecznie, np. kulturę, sport czy naukę. Celem wprowadzenia ww. ulgi jest zachęta do udzielenia jeszcze większego wsparcia finansowego właśnie m.in. na kluby sportowe.

Zgodnie z art. 26ha ust. 1 ustawy o PIT:

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

– sportową,

– kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

– wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak to wygląda w praktyce?

Ulga skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców płacących PIT na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku liniowego, a także do podatników CIT.

Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółki.

Ulga stworzy możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową. Oznacza to więc, że poza poniesionymi wydatkami, które w całości będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, za sprawą nowej ulgi przedsiębiorca uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. Zatem łącznie przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 150% kosztów.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi sponsoringowej o ile poniesie wydatki na sfinansowanie przynajmniej jednego z niżej wskazanych sposobów wspierania działalności sportowej:

1 – stypendium sportowe,

2 – impreza sportowa niebędąca masową imprezą sportową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

3 – finansowanie klubu sportowego na realizację następujących celów:

– realizacja programów szkolenia sportowego,

– zakup sprzętu sportowego,

– pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

– pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

– sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Finansowanie przez przedsiębiorców działalności sportowej będzie bardziej atrakcyjne niż dotychczas. Oprócz zysków wizerunkowych przedsiębiorca osiągnie korzyść podatkową. Każde wydane 100 zł na klub sportowy zmniejszy przychód o 150 zł, a każdy 1000 zł o 1500 zł itd.

Więcej dowiesz się klikając TUTAJ.