10 kwietnia 2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Mazowieckiego ZPN

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z art. 18 § 2 oraz na podstawie art. 29 § 1 ust. 3 Statutu Mazowieckiego ZPN, Zarząd Związku Uchwałą nr 4/Z/2016  z dnia 1 marca 2016 roku zwołuje na dzień 1 lipca 2016 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów Mazowieckiego ZPN.

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z art. 18 § 2 oraz na podstawie art. 29 § 1 ust. 3 Statutu Mazowieckiego ZPN, Zarząd Związku Uchwałą nr 4/Z/2016  z dnia 1 marca 2016 roku zwołuje na dzień 1 lipca 2016 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów Mazowieckiego ZPN.

Ponadto informujemy, że Uchwałą Zarządu Związku nr 5/Z/2016 z dnia 1 marca 2016 roku ustalone zostały zasady wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

W związku z powyższym prosimy kluby o dokonanie wyboru przysługującej liczby delegatów i przesłanie wykazu w terminie do 16 maja 2016 roku do Dyrektora Biura Mazowieckiego ZPN na adres 02-707 Warszawa ul. Puławska 111 A lok. 50. Jednocześnie informujemy, że liczba delegatów danego klubu została określona według najwyższej klasy rozgrywkowej, którą Klub posiadał w dniu 1 marca 2016 roku. I tak:

a) klubowi posiadającemu pierwszy zespół w najwyższej klasie rozgrywkowej      – 4 mandaty

b)  klubowi posiadającemu pierwszy zespół w I i II lidze oraz najwyższej klasie rozgrywkowej Kobiet – 3 mandaty

c) klubowi posiadającemu pierwszy zespół w III lidze oraz I lidze kobiet 

   – 2 mandaty

d)  klubowi posiadającemu pierwszy zespół w IV lidze oraz pozostałym klubom      – 1 mandat

e)  klubowi posiadającemu drużynę w piłce plażowej            – 1 mandat

f)   klubowi posiadającemu drużynę futsalu                           – 1 mandat

 

W załączeniu:

  1. Uchwała Zarządu Mazowieckiego ZPN nr 4/Z/2016
  2. Uchwała Zarządu Mazowieckiego ZPN nr 5/Z/2016
  3. Druk wykazu dla jednego delegata
  4. Druk wykazu dla dwóch delegatów
  5. Druk wykazy dla trzech delegatów
  6. Druk wykazu dla czeterch delegatów