4 listopada 2019

Walne Zgromadzenie w 2020 r.

  W maju br. został zatwierdzony znowelizowany Statut Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, regulujący m.in. sprawę okresowych Walnych Zgromadzeń.

  W art. 18 par.2 widnieje zapis, że: „Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów zwoływane jest raz na dwa lata.” Ponieważ poprzedni zjazd tego rodzaju odbył się w ubiegłym roku, Zarząd Mazowieckiego ZPN, którego kadencja upływa w przyszłym roku, nie zwołuje Zgromadzenia Sprawozdawczego w roku 2019.

   Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej przewidziane jest pod koniec czerwca 2020 r.