18 lutego 2022

Wizyty edukacyjne Mobilnej Akademii Młodych Orłów

Wizyta ma na celu wsparcie trenerów klubowych oraz wskazanie obszarów, w których występują deficyty i wspólne zastanowienie się nad możliwymi rozwiązaniami służącymi rozwojowi Was, Waszych zawodników i Waszej szkółki. Jako trenerzy Mobilnej AMO, przyjedziemy na Państwa zajęcia, przeprowadzimy obserwację 1/2 jednostek treningowych i ocenimy część merytoryczną przeprowadzonego treningu. Po…

Wizyta ma na celu wsparcie trenerów klubowych oraz wskazanie obszarów, w których występują deficyty i wspólne zastanowienie się nad możliwymi rozwiązaniami służącymi rozwojowi Was, Waszych zawodników i Waszej szkółki.

Jako trenerzy Mobilnej AMO, przyjedziemy na Państwa zajęcia, przeprowadzimy obserwację 1/2 jednostek treningowych i ocenimy część merytoryczną przeprowadzonego treningu. Po zakończonej danej jednostki szczegółowo omówimy zajęcia z trenerami prowadzącymi według arkusza wizyty monitorującej, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku przyjazdu Trenerów Monitorujących z Polskiego Związku Piłki Nożnej  w programie Certyfikacji PZPN – mówi Łukasz Chmielewski, Trener Mobilnej Akademii Młodych Orłów w woj. mazowieckim – Co istotne nasza wizyta ma wyłącznie charakteredukacyjny – dodaje.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że ww. wsparcie dotyczy wyłącznie merytorycznego obszaru treningu, a nie kryteriów programu certyfikacji. 

W przypadku pytań wykraczających poza obszar merytoryczny, na który nie będziemy w stanie odpowiedzieć będziemy odsyłać Państwa do innych źródeł informacji.

Informujemy również, że zgłaszając się do wizyty edukacyjnej szkółka nie musi uczestniczyć w programie certyfikacji.

Więcej informacji na temat wizyt edukacyjnych:

Darmowe wizyty edukacyjne dla szkółek piłkarskich (laczynaspilka.pl)