10 marca 2022

Wytyczne dot. szczególnego reżimu sanitarnego – runda wiosenna sezonu 2021/22

Wytyczne dotyczące rozgrywania meczów piłki nożnej w ramach systemu rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w związku ze szczególnym reżimem sanitarnym wynikającym z epidemii COVID-19 obowiązujące w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 do odwołania Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego z dniem 1 marca 2022 roku zniesione zostały limity dotyczące liczby…

Wytyczne dotyczące rozgrywania meczów piłki nożnej w ramach systemu rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w związku ze szczególnym reżimem sanitarnym wynikającym z epidemii COVID-19 obowiązujące w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 do odwołania

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego z dniem 1 marca 2022 roku zniesione zostały limity dotyczące liczby udostępnionych miejsc dla kibiców, to znaczy organizator może udostępnić 100% miejsc dla kibiców, w tym dla kibiców gości.
 2. Organizator meczu przy udostępnionych wejściach, w miarę możliwości zapewnia środki do dezynfekcji rąk.
 3. Mecze będą rozgrywane bez noszowych, ale organizator na obowiązek zapewnić nosze, które w razie potrzeby zostaną wykorzystane przy udzieleniu pomocy przez kolegów z drużyny.
 4. Spotkanie organizacyjne przed meczem odbywa się w miarę możliwości na otwartym terenie. Kierownik ds. bezpieczeństwa / osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo dostarcza Delegatowi następujące dokumenty:
  1. licencję,
  1. protokół weryfikacji boiska,
  1. zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa i spikera (IV liga),
  1. Informacje Organizatora Zawodów z poprzednich meczy.

Drugie spotkanie organizacyjne należy przeprowadzić z sędziami zawodów i kierownikami drużyn.

 • Zabrania się wejścia do szatni drużyn oraz sędziowskiej osobom do tego nie uprawnionym.
 • Wyjście na boisko zawodników oraz sztabów szkoleniowych będzie odbywało się z zachowaniem kolejności – najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Rozpoczęcie meczu będzie odbywało się bez ceremonii powitania pomiędzy zawodnikami, a także sędziami. Po meczu zasady są takie same.
 • Organizator nie ma obowiązku sporządzania Informacji Organizatora Zawodów (IOZ). Jednakże, gdy podczas meczu doszło do zakłócenia porządku publicznego lub incydentów mających wpływ na przebieg meczu, sporządzenie IOZ staje się obowiązkowe.
 • W sprawach nieujętych w powyższych wytycznych obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 oraz przepisy zawarte w Regulaminie Rozgrywek Piłkarskich MZPN na sezon 2021/2022.

Marek Ledzion Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa

na Obiektach Piłkarskich

Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej