23 września 2015

Zmiany w zakresie opieki medycznej, ramowy terminarz, licencje zawodnicze

Szanowni Państwo,   W dniu wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, podczas którego podjęto Uchwałę numer 18/Z/2015 w sprawie przyjęcia aneksu do Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN na sezon 2015/2016 zmieniającego paragraf 17 ust. 5. dotyczący opieki medycznej.   W związku z powyższym…

Szanowni Państwo,

 

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, podczas którego podjęto Uchwałę numer 18/Z/2015 w sprawie przyjęcia aneksu do Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN na sezon 2015/2016 zmieniającego paragraf 17 ust. 5. dotyczący opieki medycznej.

 

W związku z powyższym dotychczasowy zapis:

 

„Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobie: w IV lidze – lekarz lub ratownik medyczny, w pozostałych klasach rozgrywkowych lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka oraz noszy wraz z noszowymi. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem w załączniku do zawodów, który składa w obecności sędziego zawodów”.

 

zastępuje się zapisem:

„Gospodarz zawodów w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobie: lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny lub inna osoba posiadająca udokumentowane uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy, z tym, że w przypadku tej osoby ponosi ona pełną odpowiedzialność za podejmowane czynności. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza na 15 minut przed zawodami własnoręcznym podpisem w załączniku do zawodów, który składa w obecności sędziego zawodów. Ponadto gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewniania podczas meczu noszy wraz z noszowymi”.

 

Ponadto Zarząd zatwierdził „RAMOWY TERMINARZ ROZGRYWEK NA RUNDĘ WIOSENNĄ SEZONU 2015/2016” oraz przyjął Uchwałę w sprawie produkcji i obowiązku posiadania przez zawodników licencji (szczegóły wkrótce).