5 stycznia 2024

Zostań sędzią w Warszawie

Kurs będzie trwał od 7 stycznia do 18 lutego 2024 roku. Będzie odbywał się w systemie hybrydowym, tj. zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Warszawie (tylko w weekendy) oraz online. Dodatkowo w trakcie trwania kursu odbędą się zajęcia praktyczne na boisku.

Komisja Sędziowska Warszawa zaprasza na kurs sędziowski.

Kurs będzie trwał od 7 stycznia do 18 lutego 2024 roku. Będzie odbywał się w systemie hybrydowym, tj. zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Warszawie (tylko w weekendy) oraz online. Dodatkowo w trakcie trwania kursu odbędą się zajęcia praktyczne na boisku.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które są niekarane i mają ukończone 16 lat. 

Koszt kursu wynosi 350 zł

Kompletną dokumentację należy przesłać na adres: kurs@ws.waw.pl

Wykaz dokumentów, które należy przesłać:

Ankieta – podanie kandydata na sędziego piłki nożnej – ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie o niekaralności – ZAŁĄCZNIK NR 2

Pisemną zgodę opiekuna ustawowego na udział w kursie – załącznik nr 3 (dotyczy kandydatów poniżej 18 roku życia. Na kurs mogą zgłaszać się osoby urodzone minimum w 2008 roku i starsze) – ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokument (kserokopię) określający poziom wykształcenia – minimum szkoły średniej. W przypadku kandydatów uczących się ostatnie świadectwo lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Potwierdzenie wpłaty wpisowego w kwocie 350,00 zł. Wpisowe należy opłacić przelewem bankowym na numer konta 81 1020 1068 0000 1102 0388 4095 – z dopiskiem: „ IMIĘ i NAZWISKO – OPŁATA ZA KURS SĘDZIOWSKI – edycja 2024”.

Załączniki 1-4 można również pobrać ze strony www.ws.waw.pl z zakładki „KURS 2023/24”.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych – ZAŁĄCZNIK NR 4