14 grudnia 2016
Komisja licencji klubowych

Dokumenty wymagane do nadania licencji na boisko ze sztuczną nawierzchnią

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów wymaganych do nadania licencji na boisko ze sztuczną nawierzchnią

 1. Wniosek do Zarządu MZPN o nadanie licencji na boisko ze sztuczną nawierzchnią z zaznaczeniem ligi rozgrywkowej, o którą właściciel obiektu sportowego się ubiega.
 2. Projekt budowlany obiektu sportowego wraz z legendą.
 3. Opis techniczny do projektu. (Zgodnie z  wymogami określonymi w „Podręczniku licencyjnym”)
 4. Certyfikat płyty boiska.
 5. Inne certyfikaty i atesty użytych materiałów, (jeśli są).
 6. Pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez inspektora nadzoru budowlanego.
 7. Decyzję sanepidu o dopuszczeniu obiektu do użytkowania.
 8. Aktualny protokół weryfikacji boiska.
 9. Certyfikat na sztuczne oświetlenie / protokół pomiaru sztucznego oświetlenia. (Jeśli obiekt posiada sztuczne oświetlenie).
 10. Potwierdzenie wniesienia opłaty za nadanie licencji w wysokości 500 zł. (Wpłata na nr konta bankowego Mazowieckiego ZPN podanego na stronie internetowej).
 11. Zdjęcia z obiektu.