Dokumenty związkowe

DELEGACJA SĘDZIOWSKA MZPN (WERSJA EDYTOWALNA)

PREZENTACJA RAPORT DELEGATA – WERSJA PEŁNA

PREZENTACJA RAPORT DELEGATA – WERSJA SKRÓCONA

Późno dojrzewający – wniosek o uprawnienie

Późno dojrzewający – instrukcja do kalkulatora HPV

KALKULATOR DO OBLICZANIA EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE

Druk sprawozdania z zawodów dostępny na stronie internetowej

Komunikat nr 1/2023/2024 Mazowieckiego ZPN