5 lipca 2023

Informacja dot. Walnego Zgromadzenia Mazowieckiego ZPN

Szanowni Państwo,

niniejszym Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że na podstawie art. 29 par. 1 ust. 3 w związku z art. 18 par. 2 Statutu Mazowieckiego ZPN, Zarząd Związku Uchwałą nr 29/Z/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku zwołuje na dzień 22 września 2023 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Mazowieckiego ZPN.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 19 par. 1 Statutu Mazowieckiego ZPN oraz Uchwałą nr 30/Z/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku – delegatami na powyższe Zgromadzenie są osoby, które były delegatami na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 11.06.2021 roku.

W przypadku wyboru nowego delegata (zmiany) prosimy o wypełnienie załączonego wykazu i przesłanie listem, faksem lub emailem do siedziby Związku (na wykazie wymagane są: pieczątka klubu i podpisy upoważnionych zgodnie ze Statutem osób) do dnia 15 lipca 2023 roku.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w piątek 22 września 2023 r. o godz. 14:00 w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. K. Wóycickiego 1/3.

Do pobrania:

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Mazowieckiego ZPN – TUTAJ

Obowiązek informacyjny dla Delegata (RODO) – TUTAJ

Uchwała nr 29/Z/2023 – TUTAJ

Uchwała nr 30/Z/2023 – TUTAJ

Wykaz delegatów – wzór – TUTAJ