19 września 2023

Komunikat dot. unieważnienia „Zapytanie przetargowe – Sponsor techniczny MZPN”

Zamawiający unieważnia „Zapytanie przetargowe – Sponsor techniczny MZPN” z uwagi na wadę postępowania niemożliwą do jej usunięcia. Jednocześnie informujemy, że ponownie zostanie ogłoszone ww. postępowanie o czym wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani w oddzielnym terminie.