16 czerwca 2019
Komisja odwoławcza ds. licencji klubowych

Komunikat Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN z dnia 14.06.2019 r.

Komisja na zebraniu w dniu 14.06.2019 r. rozpatrzyła odwołania klubów od odmowy nadania licencji przez pierwszą instancję oraz odwołanie klubu RKS Mazur Radzymin od nałożonej na klub sankcji i podjęła następujące decyzje:

1. Uwzględniono odwołanie klubu SS Hutnik Warszawa Sp. z o.o. i nadano licencję na sezon 2019/2020 z nadzorem infrastrukturalnym na kryterium I.01 pkt. 2b, upoważniającą Klub do rozgrywania zawodów IV ligi na obiekcie sportowym KS Drukarz przy Al. Zielenieckiej 2 – płyta A.

2. Odrzucono odwołanie klubu LKS Promna i utrzymano w mocy decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN.

3. Odrzucono odwołanie klubu SKS Jabłonianka Jabłonna Lacka i utrzymano w mocy decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN.

4. Uwzględniono odwołanie klubu RKS Mazur Radzymin i anulowano w całości sankcję nałożoną przez Komisję ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN oraz zobowiązano Klub do wymiany uszkodzonych krzesełek na ławce zawodników rezerwowych gospodarzy oraz do przesłania Komisji potwierdzenia z wypełnienia zalecania w postaci dokumentacji zdjęciowej.