30 czerwca 2017
Komisja odwoławcza ds. licencji klubowych

Komunikat Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych z dn. 30.06.2017r.

Poniżej przekazujemy Komunikat Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN z dnia 30czerwca 2017 roku w sprawie licencji dla klubów.

KOMUNIKAT