28 lipca 2020
Zarząd

Komunikat Mazowieckiego ZPN nr 2/2019/2020

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy Komunikat Mazowieckiego ZPN nr 2/2019/2020 zawierający m.in.: rozliczenie ryczałtów, wykaz nieuregulowanych kar za żółte zakrtki oraz wykaz nieuregulowanych zobowiązań Klubów wobec Mazowieckiego ZPN.

KOMUNIKAT