10 października 2017
Komisja szkolenia

Komunikat Wydziału Szkolenia Mazowieckiego ZPN

Wydział Szkolenia Mazowieckiego ZPN przypomina, że zgodnie z Uchwałą PZPN licencje:  PZPN A i PZPN B będą wydawane tylko z ważnością do 31.12.2019 roku.

Na podstawie: Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.

Art. 5

11.Licencja PZPN A uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od ligi okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15.

1) W przypadku trenerów posiadających  dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

6

2) Od 1 stycznia  2020 roku  trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C,  

3) Licencje PZPN A są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku,

4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym.

12.Licencja PZPN B uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. Licencja PZPN B upoważnia do prowadzenia zespołów młodzieżowych tylko do dnia 30.06.2018 roku.

1) W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

2) Od 1 stycznia  2020 roku  trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots D,  

3) Licencje PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku,

4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym.

Polski Związek Piłki Nożnej jest członkiem UEFA i podpisał konwencję trenerską UEFA, która to reguluje sprawy związane z kursami i licencjami trenerskimi.

Uchwały PZPN muszą być zgodne z zasadami konwencji trenerskiej.

 

Uchwała nr IV/74 z 23 kwietnia 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji kursów oraz Uchwała VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu PZPN dot. licencji wskazywały datę 31.12.2019 roku jako ostateczną do uzyskania uprawnień UEFA na kursach wyrównawczych oraz uznawania uprawnień trenerskich i instruktorskich uzyskanych na kursach organizowanych na mocy państwowych przepisów.