2 grudnia 2021
Komisja bezpieczeństwa

Kurs dla kierowników ds. bezpieczeństwa i kurs dla spikerów – wydłużony termin rekrutacji

W związku z zapytaniami ze strony Klubów odnośnie organizacji kursu dla kierowników ds. bezpieczeństwa oraz kursu dla spikerów meczowych III ligi i niższych klas rozgrywkowych informujemy, że przedłużamy do dnia 20 grudnia 2021 roku rekrutację na w/w kursy.

Kurs dla kierowników ds. bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 22-23 stycznia 2022 roku w siedzibie Mazowieckiego ZPN od godz. 9.00

Kurs dla spikerów odbędzie się w dniu 29 stycznia 2022 roku w godz. 9.00 – 16.00 w siedzibie Mazowieckiego ZPN oraz na stadionie Legii Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać :

– imię i nazwisko, adres mailowy, kontakt telefoniczny

– podmiot reprezentowany (Klub)

– informację, którego z kursów dotyczy zgłoszenie

– potwierdzenie przelewu (kurs kierowników ds. bezpieczeństwa – 270 PLN, kurs dla spikerów – 200 PLN)

Zgłoszenia kierujemy na adres: agnieszka.szybinska@mzpn.pl

 

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa 

Marek Ledzion