19 listopada 2018
Komisja bezpieczeństwa

Kurs Kierowników ds. Bezpieczeństwa na Imprezach Masowych

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że współorganizuje Kurs Kierowników ds. Bezpieczeństwa na Imprezach Masowych.

Współorganizatorem kursu jest Trawipol-AZ Sp. z o.o. posiadająca statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego zgodnie z zaświadczeniem Prezydenta m. Zabrze nr V-97.2014

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (Stadion Zagłębia Sosnowiec) ul. Kresowa 1. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do wykonywania zadań kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Koszt kursu  wynosi 680 zł od osoby bez noclegu. Organizator zapewnia wyżywienie: bar kawowy oraz obiad.

Przewidziany termin kursu 19-20 stycznia 2019 roku i 26-27 stycznia 2019 roku.

 

Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu  „Dom Sportowca” oraz dodatkowego wyżywienia w restauracji „Trzy Kolory” na Stadionie Ludowym w Sosnowcu

ul. Kresowa 1.

Rezerwacja pokoi tel. 504-260-154.

Wszystkie zainteresowane instytucje i osoby prywatne proszone są o przesłanie  zgłoszenia na „Formularzu zgłoszenia”, który zamieszczony jest na stronie : Śląski Związek Piłki Nożnej /Dokumenty/Wydział ds. bezpieczeństwa.

 

Wypełniony „Formularz zgłoszenia” należy przesłać na adres : szkolenia@trawipol-az.pl do dnia 11.01.2019 roku.

Ilość miejsc ograniczona.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania kursu w przypadku ograniczonej ilości chętnych.

 

Bliższych informacji udzielają:

Przewodniczący Wydziału  ds. Bezpieczeństwa  na Obiektach PiłkarskichŚl.ZPN  Krzysztof Smulski telefon 502-737-882.

Z-ca Przewodniczącego Wydziału  ds. Bezpieczeństwa  na Obiektach PiłkarskichŚl.ZPN Janusz Kiełtyka telefon 504-260-154