24 października 2022

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej poszukuje Głównej/go Księgowej/go oraz osoby do wsparcia działu księgowości.

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej poszukuje Głównej/go Księgowej/go oraz osoby do wsparcia działu księgowości.

WYMAGANIA:

 • wiedza z zakresu rachunkowości i finansów (ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, kadry, wynagrodzenia, VAT)
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności: Word, Excel)
 • wykształcenie kierunkowe z zakresu rachunkowości
 • mile widziane będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w stowarzyszeniu
 • gotowość do wykonywania powtarzalnych i rutynowych zadań
 • umiejętność organizacji pracy własnej i ustalania priorytetów

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich CV na adres mailowy: mazowiecki@zpn.pl. Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W WARSZAWIE, ul. Puławska 111a lok. 50, 02-707 Warszawa
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Pani/Panu kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem e-mail: mazowiecki@zpn.pl oraz korespondencyjnie: 02-707 Warszawa, ul. Puławska 111 a lok. 50.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po zakończeniu procesu rekrutacji nastąpi usunięcie Pani/Pana danych zebranych dla potrzeb prowadzonych rekrutacji. Usunięcie zgromadzone dokumentacji w wersji papierowej oraz z naszych systemów informatycznych nastąpi w ciągu 14 dni od momentu odwołania zgody dla Mazowieckiego ZPN na ich przetwarzanie w celach rekrutacyjnych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.