16 czerwca 2023

Najważniejsze informacje dot. organizacji turnieju 1×1

Szanowni Państwo,

poniżej w załączeniu przesyłamy harmonogramy gier turniejów eliminacyjnych 1 x 1, Regulamin oraz listę uczestników.

W rozgrywkach bierze udział:

Dziewczęta 2015r. – 19 zawodniczek

Dziewczęta 2014r. – 16 zawodniczek

Dziewczęta 2013r. – 20 zawodniczek

Dziewczęta 2012r. – 19 zawodniczek

Chłopcy 2015r. – 70 zawodników

Chłopcy 2014r. – 76 zawodników

Chłopcy 2013r. – 67 zawodników

Chłopcy 2012r. – 67 zawodników

 

Zgodnie z wcześniejszą informacją przypominamy, że turniej rozegrany zostanie w dniu 20 czerwca 2023 roku (wtorek) na obiektach Stołecznego Centrum Sportu „Aktywna Warszawa” przy ul. Marymonckiej 42 w Warszawie.

Na dwudziestu boiskach równocześnie rywalizować będą zawodnicy w grupach 6-cio lub 5-cio osobowych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Pierwsze rozgrywki rozpoczynają się o godz. 9.30, kolejna tura o godz. 11.30 i ostatnia tura o godz. 13.30.

Prosimy o sprawdzenie w jakich grupach i o której godzinie rozpoczynają gry zawodnicy Waszych Klubów.

Prosimy również, aby zainteresowani zawodnicy stawili się na Turniej odpowiednio 30 minut wcześniej tzn. o 9.00 zawodnicy rozpoczynający swoje gry o 9.30, o 11.00 zawodnicy rozpoczynający gry o 11.30 i o 13.00 zawodnicy rozpoczynający gry o godz. 13.30.

Informujemy również, że harmonogram gier dziewczynek prześlemy Państwu w dniu jutrzejszym.

Poniżej znajdą Państwo wyciąg z Regulaminu Turnieju (regulamin w załączeniu) określający jakie dokumenty w dniu turnieju należy dostarczyć do organizatora:

„12. Zawodnicy/zawodniczki biorący udział w Turnieju na każdym szczeblu rozgrywek w ramach Turnieju winni zostać ubezpieczeni przez klub zgłaszający drużynę do Turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających sport, a Organizator ma prawo weryfikacji tego faktu i żądania przedstawienia przez przedstawicieli klubu dokumentu właściwej polisy.

13. Warunkiem dopuszczenia zawodnika/zawodniczki do meczu na każdym etapie rozgrywek w ramach Turnieju jest:

a. posiadanie i okazanie Organizatorowi w dniu zawodów ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem: legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego lub paszportu, zaś w szczególnych przypadkach dzieci nieposiadających żadnego z wymienionych dokumentów, oświadczenia osób upoważnionych do reprezentacji klubu o potwierdzeniu danego zawodnika do zgłaszającego go klubu. Brak złożenia aktualnych dokumentów przed rozpoczęciem rozgrywek powoduje niedopuszczenie zawodnika/zawodniczki do rozgrywek.

b. wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego zgód, dotyczących Turnieju, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.”

 

W związku z powyższym prosimy, aby uczestnicy turnieju zabrali ze sobą dokument tożsamości oraz oryginał zgód rodziców przesłany wcześniej przy zgłoszeniu. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Regulamin turnieju 1×1 pobierzesz TUTAJ

Lista zawodników z rocznika 2015 TUTAJ

Lista zawodników z rocznika 2014 TUTAJ

Lista zawodników z rocznika 2013 TUTAJ

Lista zawodników z rocznika 2012 TUTAJ

Rozpiska boisk wraz z harmonogramem gier TUTAJ