14 września 2023

Oferta pracy – Asystent/ka Prezesa

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko Asystent/ka Prezesa.

 

WYMAGANIA:

 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość pakietu Microsoft Office
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Pracowitość
 • Dyspozycyjność
 • Punktualność
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • rejestracja i organizacja wizyt gości oraz ich przyjmowanie
 • obsługa gości (m.in. serwowanie napojów, poczęstunek)
 • odbieranie telefonów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich, rejestracja korespondencji
 • prowadzenie kalendarza spotkań
 • dbałość o porządek oraz nienaganny wygląd miejsca pracy
 • przygotowywanie zebrań Zarządu
 • redagowanie pism
 • drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów
 • dbałość o prawidłowy przepływ informacji w biurze

 

OFERUJEMY:

 • pracę od poniedziałku do piątkę w godzinach 8.00 – 16.00 lub 9.00 – 17.00
 • pracę w miłej atmosferze i dynamicznym środowisku

 

CV zawierające zgodę RODO prosimy przesyłać na adres: mazowiecki@zpn.pl do dnia 23.09.2023 r.
Kandydat/ka powinna mieć możliwość rozpocząć pracę od 1.10.2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Związek Piłki Nożnej (PZPN) z siedzibą przy ul. Puławskiej 111A/50, 02-707 Warszawa. Ponadto, informujemy, że:

1) Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będą przetwarzane przez MZPN w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, oraz w celu realizacji przyszłych rekrutacji, o ile wyrażona zgoda tego także dotyczy lub do czasu wycofania zgody.

2) Pani/Pana dane osobowe aplikacyjne będą przetwarzane do momentu zatrudnienia lub w okresie do 2 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji dla potrzeb związanych z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez MZPN, jeśli ich przetwarzanie nastąpiło na
podstawie stosownej, wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom i osobom wspierającym MZPN w przeprowadzeniu oraz rozstrzygnięciu procesu rekrutacji, w tym poprzez systemy informatyczne dedykowane do kontaktu, naboru oraz przechowywania dokumentów aplikacyjnych kandydatki/ta.

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody.

5) Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.