7 lipca 2020
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. przejęcia KP Józefowianka przez AKS FC Płochocin

W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej KP Józefowianka przez AKS FC Płochocin, klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, będących członkami PZPN bądź podmiotami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Mazowieckiego ZPN wszelkich wierzytelności wobec KP Józefowianka.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin zgłaszania wierzytelności do dnia 6.08.2020 roku tj. 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.