29 stycznia 2018
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. zmany formy prawnej klubu

W związku z planowanym przejęciem SRT Młode Orły Halinów przez Klub Sportowy Halinów, klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, będących członkami PZPN bądź podmiotami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Mazowieckiego ZPN wszelkich wierzytelności wobec SRT Młode Orły Halinów.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin zgłaszania wierzytelności do dnia 27 lutego 2018 roku tj. 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.