17 lipca 2017
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. zmiany formy prawnej klubów

W związku z planowanym przejęciem kobiecej sekcji piłki nożnej klubu KS Teresin przez klub KS Teresin Womens, klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, będących członkami PZPN bądź organami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, wszelkich wierzytelności wobec kobiecej sekcji piłki nożnej KS Teresin. Wyznacza się nieprzekraczalny termin zgłaszania wierzytelności do dnia 18 sierpnia 2017 roku. Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.