7 lipca 2019
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. zmiany formy prawnej klubu

W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia Akademia Wilanowska (biorącego udział w rozgrywkach pod nazwą City Wilanów) przez Stowarzyszenie City Wilanów, klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, będących członkami PZPN bądź podmiotami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Mazowieckiego ZPN wszelkich wierzytelności wobec Stowarzyszenia Akademia Wilanowska (City Wilanów).

Wyznacza się nieprzekraczalny termin zgłaszania wierzytelności do dnia 8 sierpnia 2019 roku tj. 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.