27 maja 2018
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. zmiany formy prawnej klubu

W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej BKS Naprzód Brwinów przez Akademię Piłkarską BKS Naprzód Brwinów, klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, będących członkami PZPN bądź podmiotami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Mazowieckiego ZPN wszelkich wierzytelności wobec BKS Naprzód Brwinów.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin zgłaszania wierzytelności do dnia 25 czerwca 2018 roku tj. 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.