7 lipca 2019
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. zmiany formy prawnej klubu

W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej UKS Boruta Kuczbork przez GKS Boruta 95 Kuczbork, klub przejmujący wzywa wszystkich wierzycieli, będących członkami PZPN bądź podmiotami publiczno-prawnymi, do zgłaszania do Mazowieckiego ZPN wszelkich wierzytelności wobec UKS Boruta Kuczbork.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin zgłaszania wierzytelności do dnia 8 sierpnia 2019 roku tj. 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.