1 grudnia 2021
Komisja prawna

Ogłoszenie o zmianie formy prawnej klubu KTS Weszło

Szanowni Państwo

Działając w imieniu Stowarzyszenia KTS Weszło z siedzibą w Warszawie, prowadzącego drużynę piłki nożnej mężczyzn KTS Weszło, która występuje w rozgrywkach Klasy Okręgowej Grupa 1 w sezonie rozgrywkowym 2021/2022, na podstawie par. 18 ust. 3 i 4 uchwały nr Xll/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie, informujemy o planowanym zbyciu przez Stowarzyszenie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej KTS Weszło na rzecz spółki pod firmą KTS Weszło Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 37a/202, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000917820, posiadającej numer NIP 521-393-99-91. Planowane zbycie ma związek z reorganizacją struktury organizacyjnej drużyny (klubu) KTS Weszło i zamiarem jej dalszego prowadzenia w formie prawnej spółki akcyjnej.

Niniejsze pismo stanowi ogłoszenie, o którym mowa w par. 18 ust. 4 pkt  b) uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie, o zamiarze dokonania zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej, które podlega publikacji na stronie internetowej właściwego WZPN.

Na podstawie ww. uchwały wskazujemy jednocześnie termin do dnia 29 grudnia 2021r. na zgłoszenie do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej wszelkich roszczeń wobec Stowarzyszenia KTS Weszło oraz drużyny (klubu) KTS Weszło.

Ogłoszenie