3 sierpnia 2017
Komisja rozgrywek

Procedura zmiany przynależności klubowej zawodników przez system Extranet

1. Zalogowanie się w klubowym systemie Extranet.
2. Wchodzimy w zakładkę: Transfery
3. Następnie:

a. Lista transferów wnioskowanych – w przypadku zawodników transferowanych do klubu
kolejne kroki to:
– wybór zawodnika
– określenie rodzaju zmiany przynależności
– zatwierdzenie wybory – „zapisz”
– dodanie dokumentów niezbędnych do zmiany przynależności
– przesłanie wniosku – „wyślij”
Zawodnik będzie miał statut „wnioskowany do klubu”
Po otrzymaniu od klubu odstępującego akceptacji wniosku – wiadomość: sms lub e-mail na
wskazany w systemie adres – zawodnik będzie miał statut „zatwierdzony” – należy
ponownie zalogować się do systemu i wysłać wniosek – „wyślij”
Po akceptacji transferu przez organ prowadzący rozgrywki zawodnik otrzyma statut
„zatwierdzony w klubie”.
Następnie należy stworzyć wniosek o uprawnienie zawodnika do danej klasy rozgrywkowej.
b. Lista transferów do akceptacji – w przypadku zawodników transferowanych z klubu
Zawodnik będzie miał statut „wnioskowany z klubu”
– zaznaczamy właściwego zawodnika
– wchodzimy w opcje „ pokaż szczegóły”
– otwieramy i sprawdzamy załączniki
W sytuacji akceptacji zmiany przynależności zawodnika dodajemy właściwy dokument np.
oświadczenie o wolnym zawodniku lub umowa transferowa.
Zawodnik otrzymuje statut „zatwierdzony”.
Możliwe są opcje:
– wniosek odrzucony
– wniosek do poprawy – w przypadku potrzeby dodania lub poprawienia dokumentów