1 października 2018
Komisja gier

Prośba o przesłanie sprawozdań

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN sprawozdanie z meczu, na którym nie było sędziego, musi być dostarczone do Mazowieckiego ZPN w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów pod rygorem sankcji regulaminowej w wysokości od 100 do 500 PLN. Prosimy kluby o przesłanie faksem, mailem lub pocztą tradycyjną zaległych sprawozdań z meczów w celu uzupełnienia tabel.