11 lipca 2019
Komisja bezpieczeństwa

Przyjmujemy zgłoszenia na kurs spikera i kierownika ds. bezpieczeństwa

W związku z wymogiem licencyjnym dotyczącym  posiadania przez kluby III i IV ligi w  sezonie 2019/20 kierownika ds. bezpieczeństwa oraz zapewnienia spikera zawodów posiadającego uprawnienia wydane przez PZPN lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, oraz płynącymi z klubów zapytaniami odnośnie szkoleń w tym zakresie –  Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Mazowieckiego ZPN zamierza zorganizować następujące szkolenia:

– Kierowników ds. Bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.

– Spikerów zawodów piłkarskich III ligi i niższych klas rozgrywkowych w oparciu o pakiet „Spiker” PZPN.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o przesłanie do Mazowieckiego ZPN do dnia 26 lipca br. informacji o osobach zainteresowanych udziałem w w/w szkoleniach.

Zgłoszenie powinno zawierać :

– Nazwę klubu, z którego zostaje desygnowany kandydat na kurs

– Imię i Nazwisko

– Adres e-mail

– Numer telefonu komórkowego

– Zaznaczenie czy zgłoszenie dotyczy kursu na kierowników ds. bezpieczeństwa czy kursu spikerów piłkarskich.

Po otrzymaniu zgłoszeń, z początkiem sierpnia zostanie przekazana informacja dotycząca miejsca, terminu i kosztów przedmiotowych szkoleń.

Kursy dojdą do skutku,  gdy zostanie zgłoszona minimalna wymagana liczba uczestników.