15 maja 2019
Komisja gier

Sprawozdania z zawodów

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z paragrafem 12 ust. 7 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN na gospodarzu zawodów ciąży obowiązek dostarczenia sprawozdania z zawodów, na którym nie było sędziego związkowego. Sprawozdanie z takiego meczu winno trafić do MZPn w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania, a w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przewidziane są sankcje regulaminowe. Prosimy Kluby o przesłanie na adres mazowiecki@zpn.pl protokołów, które jeszcze do nas nie trafiły.