22 sierpnia 2018
Zarząd

Wypełniamy składy w systemie Extranet

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej przypomina, że zgodnie z paragrafem 9 ust. 8 Regulaminu Rozgrywek Kluby zobowiązane są we wszystkich klasach rozgrywkowych do wypełniania protokołów (składów) w systemie Extranet. Kluby, które nie przestrzegają tego zapisu będą karane zgodnie z paragrafem 19 ust. 11.