23 lutego 2022

Zapytanie ofertowe na usługi okazjonalnego przewozu osób

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej niniejszym przedstawia zapytanie ofertowe na usługi okazjonalnego przewozu osób, przede wszyskim dla kadr Mazowieckiego ZPN i ewentualnie kolejnych.

Przedmiotem zapytania są usługi przewozu osób autobusem o określonej specyfikacji dotyczącej m.in. liczby miejsc, przestrzeni pasażerskiej oraz wyposażenia w okresie od roku do lat czterech.

 

Informacje ogólne dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego:

– Przewóz do 25 osób, całodzienny z limitem kilometrów lub bez,

– Przewóz do 50 osób, całodzienny z limitem kilometrów lub bez,

– Jednorazowy przewóz osób po Warszawie do 25 lub 50 osób, z limitem lub bez,

– Przewóz po Warszawie do 4 lub 8 godzin,

– Przewóz po Polsce, z dwoma kierowcami,

– Przewóz na turnieje, 3-dniowy wyjazd po Polsce.

 

Oferty należy wysłać na adres: mazowiecki@zpn.pl do dnia: 5.03.2022 roku do godz. 23:59

 

MZPN zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru najbardziej odpowiadającej potrzebom Związku oferty.