9 stycznia 2021

Agrykola i Ogrody Raua

Na Mazowszu w piłkę nożną zaczęto grać w zaborze rosyjskim na początku XX wieku. Pierwsze boiska powstały w Warszawie na Agrykoli oraz na terenie przekazanym władzom miasta przez fundację przemysłowca Wilhelma Ellisa Raua, znanego filantropa i fundatora warszawskich ogrodów dla dzieci. W 1907 roku powstało Warszawskie Koło Sportowe, które skupiało…

Na Mazowszu w piłkę nożną zaczęto grać w zaborze rosyjskim na początku XX wieku.

Pierwsze boiska powstały w Warszawie na Agrykoli oraz na terenie przekazanym władzom miasta przez fundację przemysłowca Wilhelma Ellisa Raua, znanego filantropa i fundatora warszawskich ogrodów dla dzieci. W 1907 roku powstało Warszawskie Koło Sportowe, które skupiało większość istniejących wtedy szkolnych zespołów, nie tylko piłkarskich, ale też zajmujących się innymi dyscyplinami sportu.

W 1909 w WKS-ie powołano Sekcję Gier Ruchowych, w której zaczęto organizować zawody i turnieje piłki nożnej, tenisa, czy bardzo popularnego wówczas palanta. W latach 1909-1911 w ramach Warszawskiego Koła Sportowego założone zostały pierwsze drużyny gimnazjalne: Korona (powstała jako pierwsza w 1909 roku), Merkury, Syrena i Stella. Z inicjatywy Wacława Denhoff-Czarnockiego (poety, żołnierza Legionów, kapitana piechoty Wojska Polskiego) doszło do fuzji: Stelli (drużyny ze Szkoły Konopczyńskiego) i Merkurego (ze Szkoły Zgromadzenia Kupców). Po dołączeniu do nich Sparty i Varsovii powstała Polonia Warszawa. Pierwsze – konstytucyjne zebranie nowego klubu odbyło się jednak dopiero po trzech latach istnienia Polonii – 8 października 1915 roku, jak donoszą archiwalne źródła: w lokalu pani Marii Gebethnerowej przy ulicy Zgoda 12 w Warszawie. Wcześniej – w zaborze rosyjskim nie można było zarejestrować żadnego polskiego klubu, ale 5 sierpnia 1915 roku do stolicy wkroczyły wojska Cesarstwa Niemieckiego i Polonia mogła zostać założona oficjalnie.

(mf)