Pełnomocnik Zarządu ds. klubów warszawskich

W dniu 18.08.2022 r. uchwałą Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej powołany został Pełnomocnik Zarządu ds. klubów warszawskich – Witold Bogdański.

Mazowieckie kluby warszawskie (tj. te kluby Mazowieckiego ZPN, które nie są zrzeszone w Delegaturach Mazowieckiego ZPN w okręgach: Ciechanów-Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce).

Zakres kompetencyjny Pełnomocnika Zarządu ds. klubów warszawskich MZPN, to w szczególności:

  • reprezentowanie i przedstawianie działań klubów warszawskich (j.w.)
  • reprezentowanie spraw związanych z działalnością klubów warszawskich z podległych powiatów wobec właściwych samorządów i urzędów
  • nadzorowanie wykonania rocznych planów wydatków związanych z funkcjonowaniem klubów warszawskich
  • przedstawianie planów finansowych, preliminarzy i sprawozdań na posiedzeniach Zarządu MZPN
  • przedstawianie planów rozwoju i popularyzacji piłki nożnej w regionie klubów warszawskich
  • reprezentowanie MZPN w regionie z wyłączeniem reprezentacji określonej w Statucie MZPN

Kluby warszawskie (określone powyżej) zachęcamy do kontaktu:

witold.bogdanski@mzpn.pl