4 stycznia 2022

Załącznik do Uchwały Mazowieckiego ZPN nr 99/Z/2021 w sprawie przepisów dotyczących zasad rozliczania ekwiwalentów sędziowskich przez Biuro Mazowieckiego ZPN (Deklaracja)