Zasady logowania

Nowe zasady logowania się o przyznanie / przedłużenie licencji trenerskich.


KAŻDY TRENER MUSI UTWORZYĆ KONTO TRENERSKIE NA PORTALU www.pzpn24.pzpn.pl


Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 – gdzie, każdy trener w zakładce: „wydarzenia / kursy, licencje i konferencje / organizacje – musi wybrać Mazowiecki ZPN / rodzaj – licencje trenerskie lub licencje trenerskie tryb nadzwyczajny / wyszukaj”  i aplikować na komisję trenerską.  Samo załączenie dokumentów w swoim koncie nie oznacza złożenia wniosku.

Film instruktażowy do utworzenia konta na portalu pzpn24

Tryb zwyczajny – termin składania do 31.12.2021 r

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w styczniu 2022 r.

Licencje będą ważne od stycznia 2022 i obowiązywały do 31.12.2024 r.  – UEFA B, Grassroots C, Grassroots D, Futsal C

Opłaty za przyznane / przedłużenie licencji:

UEFA B            –           300 zł

Grassroots C    –           150 zł

Grassroots D    –           75 zł

Futsal C         –           150 zł

OPŁATY SĄ WNOSZONE NA KONTO MAZOWIECKIEGO ZPN PO OTRZYMANIU MEILA O PRZYZNANIU LICENCJI.

Tryb nadzwyczajny – tryb składania po 31.12.2020 r

Złożone wnioski zostaną rozpatrywane w terminie 7 dni od daty złożenia

Licencje będą ważne od dnia przyznania maksymalnie na 3 lata z ważnością do 31.12.2023 – UEFA B, Grassroots C, Grassroots D, Futsal C

Opłaty za przyznanie / przedłużenie licencji:

UEFA B              – 1500 zł

Grassroots C     –   750 zł

Grassroots D     –   500 zł

Futsal C            –   750 zł

OPŁATY SĄ WNOSZONE NA KONTO MAZOWIECKIEGO ZPN PRZED PRZYZNANIEM LICENCJI PO ZAAKCEPTOWANIU WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął w dn. 20 kwietnia 2017 r. nową uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.

https://media.laczynaspilka.pl/files/pzphp/ZDg7MDA_/dfadf14af3605bd5cbeb0ab77c5539bf.pdf