Skład

Małgorzata Zaorska

Przewodnicząca

Adrian Byłeń

Sekretarz

Mariusz Czapiewski

Mariusz Jakubczyk

Wiceprzewodniczący

Janusz Kowalski

Piotr Niedziółka

Andrzej Nizielski

Wiceprzewodniczący

Tomasz Seroczyński

Piotr Wieczorek

Roman Kowalski